با سلام

 

- برای پرداخت شهریه ، انتخاب واحد و تمدید پایان نامه در زمان ذکر شده بالا به سایت دانشگاه آزاد بوشهر مراجعه فرمایید.

-جهت یادداشت دروس ارایه شده و مشخصات دروس ، لازم است  در زمان انتخاب واحد به   صفحه اصلي انتخاب واحد مراجعه نمایند.

صفحه اصلي انتخاب واحد

راهنمای پرداخت الکترونیکی شهریه و انتخاب واحد

 


 

مدير وب سايت یوسف صداقت | لینک ثابت |